Kontakt

Z.U.H. "ZENEX-AJV"
Zakład Ekspertyz Samochodowych
mgr inż. Zenon Staszków
72-100 Goleniów

ul. Rzemieślnicza 4

NIP: 856-000-81-13

e-mail: zenex@pro.onet.pl
Tel. 502 500 112


DZIAŁY: